Urinsyre (u)

 

(Urat)

- urin

Prøvetaking
Samleurin (døgnurin).

Indikasjoner
Kan være til hjelp ved utredning av hyper- og hypouricemi.

Bakgrunn
Se S/P-urinsyre. Økt uratutskillelse i urin gir økt risiko for dannelse av uratsteiner i sur urin. Ca. 10 % av pasienter med urinsyregikt utvikler uratsteiner i urinveiene.

Referanseområde

Barn  15 år: 

Referansegrenser mangler

Voksen  15  år:  1,5  4,5  mmol/døgn 

Tolkning
Høye verdier ses ved tilstander med økt uratproduksjon (se S/P-urinsyre), samt ved nedsatt reabsorbsjon av urat i proksimale tubuli som ved Wilsons sykdom og Fanconi-syndrom.
Lave verdier ses typisk ved xantinuri (medfødt mangel på xantin oksydase som katalyserer omdanningen av xantin til urat), og ved behandling med allopurinol (xantin oksydase-hemmer).

Analytisk variasjon
Se egen tabell.

Publisert 12.07.2012 10:17 | Endret 27.05.2014 15:24

 Handler om