Urobilinogener (stix, kvalitativ test) (s/u)

("Ehrlichs test")

- serum/urin

Prøvetaking

Spoturin. Prøven må beskyttes mot lys, og bør undersøkes umiddelbart.

Indikasjoner

Var tidligere en meget benyttet prøve, men har nå mistet mye av sin betydning.

Bakgrunn

Vannløselig konjugert bilirubin som utskilles til tarmen reduseres til fargeløse urobilinogener av bakterier i tarmen. En del urobilinogener reabsorberes og føres med portakretsløpet til leveren, der det inngår i en enterohepatisk kretsløp. Økt utskillelsen i urin kan skyldes økt utskillelse av bilirubin til tarm (hemolytiske prosesser) eller manglende opptak av reabsorberte urobilinogener fra tarmen ved levercelleskade.

Referanseområde

Negativ test.

Tolkning

Positiv test ses ved hemolytiske prosesser (økt produksjon av bilirubin) eller ved leverecelleskade (manglende opptak i hepar av "resirkulerte" urobilinogener fra tarmen).

Publisert 12.07.2012 10:39 | Endret 04.06.2014 22:53

 Handler om