Utstryk u/beskrivelse (b)

- blod

Prøvetaking

EDTA-blod.

Indikasjoner

Utredning og oppfølging av hematologiske sykdommer. Monitorering av behandling med cytostatika og andre behandlinger som kan påvirke beinmargen. Kan være til nytte ved utredning og oppfølging av infeksjoner.
Rekvireres av de leger som selv ønsker å vurdere utstryket.

Omfatter

Tillaging og farging av utstryk samt maskinell differentialtelling av leukocytter, men uten beskrivelse og vurdering ved laboratorielege. Rekvirerende leger ser på og vurderer utstrykene selv.

 

Publisert 12.07.2012 10:53 | Endret 04.06.2014 22:51

 Handler om