Base Excess (b)

(Baseoverskudd, BE)

- blod

Prøvetaking
Anaerobt tatt heparinisert vene, kapillær- eller arterie-blod. Analyseres så raskt som mulig.
Arterielle blodgasser tas i hepariniserte sprøyter og er holdbare i romtemperatur i 30 minutter.
Kapillære blodgasser tas i hepariniserte kapillærrør og må analyseres innen 10 minutter.
Venøse blodgasser tas på hepariniserte vakumrør (må fylles helt) og analyseres innen 10 minutter.

Indikasjoner
Inngår i syre/base-status.  Diagnostikk og kontroll av syre/base/forstyrrelser.

Bakgrunn
Base Excess (BE) defineres som det antall mmol syre som trengs for å titrere én liter blod med aktuelle Hb-konsentrasjon, eller én liter ekstracellulærvæske tilsatt erythrocytter til en Hb-konsentrasjon på 6 g/L, tilbake til pH 7,40 ved aktuelle oksygenmetning, temperatur 37 °C og pCO2 5,3 kPa.  Alt etter som man i beregningen anvender blod med aktuelle Hb-konsentrasjon eller ekstracellulærvæske pluss erythrocytter med standardisert Hb på 6 g/L, snakker man om henholdsvis in vitro (eller aktuelle) BE, og om in vivo (eller standard) BE.  Forskjellen mellom in vitro og in vivo Base Excess er som oftest liten og kan neglisjeres.
Sagt på en annen måte er Base Excess uttrykk for summen av endringene i konsentrasjonen av bikarbonat og konsentrasjonen av de øvrige bufferbaser, i første rekke proteinanioner.
Se forøvrig laboratoriemedisinsk veiledning om Syre/base-balansen.

Referanseområde
0 ± 3 mmol/L

Tolkning
Det vises til laboratoriemedisinsk veiledning om Syre/base-balansen.

Publisert 02.02.2012 09:20 | Endret 01.06.2017 14:29

 Handler om