Bikarbonat, aktuell (b)

(HCO3–)

- blod

Prøvetaking
Anaerobt tatt heparinisert vene, kapillær- eller arterie-blod. Analyseres så raskt som mulig.
Arterielle blodgasser tas i hepariniserte sprøyter og er holdbare i romtemperatur i 30 minutter.
Kapillære blodgasser tas i hepariniserte kapillærrør og må analyseres innen 10 minutter.
Venøse blodgasser tas på hepariniserte vakumrør (må fylles helt) og analyseres innen 10 minutter.

Indikasjoner
Måles som ledd i bestemmelse av syre/base-status.  Beregning av anion gap (kan i slike tilfeller fordelaktig erstattes av måling av total-CO2 (se denne)).

Bakgrunn
Bikarbonat utgjør sammen med proteinanjonene det aller meste av organismens bufferbase (BB), som beskytter organismen mot store endringer i kroppsvæskenes pH.

Referanseområde
Voksne: 20 – 26 mmol/L.

Tolkning
Økte verdier vil i fravær av respiratoriske forstyrrelser indikere positiv Base Excess (BE) og metabolsk alkalose. Økte verdier ses dessuten ved respiratoriske acidoser.
Nedsatte verdier vil i fravær av respiratoriske forstyrrelser indikere negativ Base Excess (BE) og metabolsk acidose. Nedsatt verdier ses dessuten ved respiratorisk alkalose.
Se laboratoriemedisinsk rådgivning om Syre/base-balansen.

Publisert 06.02.2012 13:31 | Endret 02.06.2017 14:15

 Handler om