Differentialtelling (maskinell) (b)

 
("maskindiff")

- blod

Prøvetaking
EDTA-blod. Undersøkelsen bør utføres så raskt som mulig etter prøvetaking.

Indikasjoner
Utredning og oppfølging av hematologiske sykdommer.  Monitorering av behandling med cytostatika og andre behandlinger som kan påvirke beinmargen. Kan være til nytte ved utredning og oppfølging av infeksjoner.

Bakgrunn
Ved maskinell telling differensieres leukocyttene normalt i fem forskjellige klasser.

Referanse- og alarmverdier
Referanseverdiene er avhengig av alder.  Relativ lymfocytose er normalt hos barn opp til 7 år.  Det henvises forøvrig til dokumentet Gjeldende referanseområder.

Tolkning
Nøytrofili ses først og fremst ved bakterielle infeksjoner og kronisk myelogen leukemi, dessuten fysiologisk ved fysisk stress og hos gravide.
Nøytropeni forekommer ved toksisk benmargsdepresjon, behandling med cytostatika og maligne prosesser i benmarg. Alvorlig nøytropeni foreligger hvis antall nøytrofile granulocytter er mindre enn 0,5 giga/L.
Lymfocytose ses ved virale infeksjoner og lymfatiske leukemier. Ved mononukleose og andre virussykdommer forekommer atypiske former, såkalte virocytter.  Lymfopeni sees ved behandling med kortikosteroider eller cytostatika, ved cøliaki, ved Hodgkins sykdom. Monocytter har liten klinisk informasjonsverdi.  Monocytose sees etter gjennomgåtte akutte infeksjoner, under visse virusinfeksjoner, ved Hodgkins sykdom og ved myelomonocyttleukemi.
Eosinofili sees først og fremst ved allergiske og parasittære lidelser. Kan også forekomme ved kronisk myelogen leukemi, lymfom og visse sykdommer i hud og bindevev.
Basofili ses først og fremst ved kronisk myelogen leukemi.  Kan også forekomme ved allergiske reaksjoner, polycytemia vera og ved uttalt hypothyreose.

Feilkilder
Monocytose skyldes ofte at analyseinstrumentet feilaktig klassifiserer atypiske lymfocytter (virocytter) eller stavformede granulocytter som monocytter.  Dette problemet blir større jo lenger tid det tar fra prøvetaking til analysering, og vil derfor særlig gjøre seg gjeldende i tilsendte prøver.

Publisert 08.02.2012 10:36 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om