Etanol (s/p)

 
(Alkohol, etylalkohol)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller plasma.  Etanolholdig desinfeksjonsvæske må ikke brukes.  Prøven må oppbevares i lukket rør.

Indikasjoner

Intoksikasjonsutredning.

Bakgrunn
Absorbsjon etter peroralt inntak på tom mage er rask og avsluttet etter 1-2 timer. Eliminasjonen skjer med konstant hastighet (0.ordens kinetikk), normalt 5-7 g/time, som svarer til et fall på ca. 3 mmol/L pr. time (0,15 promille pr. time).  Garvede alkoholikere har raskere eliminasjon.  Etanol fordeler seg over hele kroppens vannfase, og konsentrasjonen i serum vil dermed være 10 – 15 % høyere enn i fullblod.  Etanolkonsentrasjon på 1,0 promille øker osmolaliteten i serum/plasma med ca. 25 mosmol/kg.

Referanseområde
Normalt ikke påvisbare mengder (< 3 mmol/L).
(22 mmol/L er ekvivalent med 1,0 promille).

Tolkning
Alvorlig intoksikasjon med begynnende påvirkning av respirasjonen opptrer ved etanolkonsentrasjoner i serum på over 65 mmol/L (3,0 promille).  Ved serumkonsentrasjoner på 100 mmol/L (4,6 promille) kan respirasjonslammelse og død inntre.

Alarmgrense
60 mmol/L

Analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 08.02.2012 13:00 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om