Hemoglobin (b)

(Hb)

- blod

Prøvetaking

EDTA-blod.

Indikasjoner

Diagnostikk og behandlingskontroll ved anemier og polycytemi. Generell helsescreening.

Bakgrunn

Hemoglobin er det oksygenbærende røde pigment i erythrocyttene, og består av en proteindel (globin) og fire hemgrupper.  97 % av totalhemoglobinet hos voksne utgjøres av HbA, som består av to alfa- og to betakjeder.
Nyfødte barn har svært høye verdier.  Hemoglobinkonsentrasjonen synker i løpet av de første 3-4 mndr. til verdier som ligger lavere enn hos voksne, og barn fortsetter å ligge lavere enn voksne helt fram til puberteten.

Referanseområder

Spedbarn

1

-

14

dager:

13,4

-

20,0

g/100 mL

 

15

-

30

dager:

10,0

-

15,3

g/100 mL

 

1

-

<6

mnd:

8,9

-

12,7

g/100 mL

Barn 

6 mnd

-

<8

år:

10,7

-

13,4

g/100 mL

 

8

-

<12

år:

11,8

-

14,8

g/100 mL

Jenter:

12

-

<18

år

11,2

-

15,8

g/100 mL

Gutter:

12

-

<18

år

12,6

-

17,0

g/100 mL

 

 

 

 

 

 

 

 

Voksne 

 

  

 

 

 

 

 

   Kvinner:

 

18

år: 

11,7

 -

15,3

g/100 mL

   Menn:

 

18

år: 

13,4

-

17,0

g/100 mL


Lavere verdier hos gravide.
Referanseområde for gravide i 3. trimester: 10,0 - 14,0 g/100 ml.

 

Tolkning

Høye verdier ved polycytemi. 
Lave verdier er pr definisjon anemi.  Nedsatt hemoglobin i fullblod med normalt totalt hemoglobininnhold i en normal erytrocyttmasse kan sees i svangerskapet, etter splenektomi og undertiden ved makroglobulinemi.  Årsaken er økt plasmavolum.
Se anemidiagnostikk under laboratoriemedisinsk veiledning.

Feilkilde

Lipemi kan gi falskt forhøyet Hb.

Varsling

Verdier under 7,0 g/100 mL vil bli forsøkt varslet pr. telefon.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 02.03.2012 14:29 | Endret 15.06.2014 18:41

 Handler om