Kreatinkinase (s/p)

 
(creatin kinase - CK, creatine phosphokinase - CPK)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum (heparinplasma).

Indikasjoner
Diagnostikk av myokardskade og sykdom i eller skade av skjelettmuskulatur.

Bakgrunn
Enzymet kreatinkinase (CK) forekommer i rikelige mengder i skjelettmuskulatur, hjertemuskulatur og hjerne.  Enzymet er en dimer av to polypeptidkjeder, som kan være av to ulike typer, B og M, og slik kan man få tre isoenzymer, BB, MB og MM.  BB-isoenzymet dominerer helt i hjerne og glatt muskulatur, mens isoenzym MM dominerer i skjelettmuskulatur.  Hjertemuskulatur har 20 - 30 % isoenzym MB, resten MM.  Mindre mengder MB forekommer også i skjelettmuskulatur.  Normalt er 99 % av CK i plasma av typen MM.

Referanseområde

Barn       
Jenter: 0 -<  mnd:  43  474  U/L 
Gutter:  -<  mnd  29  303  U/L
Jenter:  -<  13  mnd:  27  242  U/L
Gutter:  -<  13  mnd:  25  172  U/L
  -<  15  år:  25  177  U/L
  15  -<  18  år:  28  147  U/L
Voksne     
Kvinner: ≥  18  år:  35  210  U/L 
Menn:  18  - 49  år:  50  400  U/L 
  "   ≥  50  år:  40  280  U/L 

Tolkning
Kun høye verdier har klinisk interesse.
Meget høye verdier forekommer i begynnelsesstadiet av Duchennes muskeldystrofi, ved rhabdomyolyse og store knusningskader av skjelettmuskulatur.
Lett og moderat økte verdier forekommer ved hjerteinfarkt, ved myositter og muskelnekroser av mer begrenset omfang, etter kirurgiske inngrep, ved muskeldystrofier i mindre aktivt stadium, og etter sterk fysisk aktivitet.
Ved hjerteinfarkt ses økning av CK etter noen timer, med maksimum etter ca. ett døgn, og normalisering etter 2-3 dager.
Forhøyede verdier ses 2-3 døgn etter operasjon, annen muskelskade eller stor fysisk aktivitet.

Feilkilder
Enkelte individer, særlig eldre kvinner, har såkalt makro-CKBB i plasma, som er et kompleks mellom CKBB og immunglobulin, vanligvis IgG.  Disse individene går med konstant forhøyet CK-aktivitet i serum.  Kan påvises ved CK-isoenzymbestemmelse.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 22.03.2012 10:03 | Endret 27.05.2014 15:06

 Handler om