Kulldioksyd (partialtrykk) (b)

(pCO2)

- blod

Prøvetaking
Anaerobt tatt heparinisert vene, kapillær- eller arterie-blod. Analyseres så raskt som mulig.
Arterielle blodgasser tas i hepariniserte sprøyter og er holdbare i romtemperatur i 30 minutter.
Kapillære blodgasser tas i hepariniserte kapillærrør og må analyseres innen 10 minutter.
Venøse blodgasser tas på hepariniserte vakumrør (må fylles helt) og analyseres innen 10 minutter.

Indikasjoner
Inngår i syre/base-status.  Diagnostikk og kontroll av syre/base/forstyrrelser og kontroll av lungefunksjonen.

Bakgrunn
Konsentrasjonen av kulldioksyd i kroppsvæskene er direkte proporsjonalt med kulldioksydets partialtrykk (fysikalsk løst CO2 (mmol/L) = 0,225 x PCO2).  Det er derfor vanlig å angi kulldioksydkonsentrasjonen i form av kulldioksydets partialtrykk.  Kulldioksyd diffunderer lett over cellemembraner, slik at gassens partialtrykk er den samme intra- og ekstracellulært.  Konsentrasjonen av kulldioksyd, og dermed dens partialtrykk, avhenger av eliminasjonen via lungene, som igjen i første rekke er avhengig av den alveolære ventilasjonen.  I hvile er den arteriovenøse PCO2-differensen normalt 0,7 – 0,9 kPa.
Kulldioksyd/bikarbonatsystemet spiller en sentral rolle i organismens syre/base-regulering (se Syre/base-balansen under Laboratoriemedisinsk veiledning).

Referanseområde
 4,7 – 5,9 kPa

Tolkning
Se laboratoriemedisinsk rådgivning om Syre/base-balansen.

Publisert 22.03.2012 10:19 | Endret 01.06.2017 13:57

 Handler om