Luteiniserende hormon (s/p)

(LH)

-serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma (EDTA-). Ved en del av problemstillingene er det viktig å kjenne til prøvetakingstidspunktet i relasjon til menstruasjonssyklus.

Indikasjoner
Mistanke om gonadesvikt (primær eller hypofysær).  Utredning av infertilitet og menstruasjonsforstyrrelser.  Påvisning av ovulasjonstidspunkt.  Påvisning av inntrådt menopause.

Bakgrunn
LH er et gonadotropin som produseres i hypofysens forlapp.  Hos kvinner induserer LH ovulasjon, opprettholder normal corpus luteum-funksjon, og stimulerer til produksjon av progesteron.  Hos menn stimulerer LH testosteronproduksjonen i testiklenes interstitielle celler (Leydig-celler).
Hos kvinner variererLH-konsentrasjonen i plasma med fase i menstruasjonsyklus, med en kortvarig, høy topp midt i syklus i like i forkant av ovulasjonen.  Etter menopausen ses høye verdier sekundært til den sviktende ovariefunksjonen.  I meget høy alder synker verdiene noe igjen.  Under graviditet og hos kvinner som bruker P-piller er LH-produksjonen supprimert med meget lave konsentrasjoner i plasma.
Barn har meget lavt nivå av LH i plasma.  Under puberteten stiger konsentrasjonen til voksent nivå.

Referanseområde

Fertile kvinner:           
  Follikelfasen:  2,4  12,6  IE/L   
  Midtsyklisk topp:  14,0  95,6  IE/L   
  Lutealfasen:  1,0  11,4  IE/L   
  Postmenopausalt:  7,7  58,5  IE/L   
Menn:​​0,6​- ​12,1IE/L​
 
Barn har meget lave verdier.

 

Tolkning
Verdiene må alltid tolkes i sammenheng med pasientens alder, kjønn og fase i menstruasjonssyklus (se ovenfor).  Det er viktig å være oppmerksom på at spontane fluktuasjoner også forekommer i løpet av døgnet.
Høye verdier ses ved gonadeinsuffisiens, gonadeagenesi og –dysgenesi (Turners syndom, Klinefelters syndrom), kastrasjon og menopause.  Moderat forhøyet verdi ses ofte ved polycystisk ovarialsyndrom.
Lave verdier kan sees ved sykdom eller skader i hypofyse/hypothalamus, samt ved forstyrrelser i hypothalamusfunksjonen i forbindelse med anorexia nervosa, stress eller overdreven fysisk trening.  Svært lave verdier ses ved bruk av P-piller og under gravididitet.

Feilkilder
Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt lave verdier.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 22.03.2012 14:33 | Endret 21.11.2017 13:43

 Handler om