Malaria hurtigtest (b)

(NOWR ICT Malaria test (også kalt “Malaquick”))

-blod

Prøvetaking

EDTA-blod

Indikasjoner og rekvirering

Klinisk mistanke om malaria hos en pasient som har vært i malariaområder. Mikroskopi av tykk- og tynndråpe er gullstandard ved diagnostisering av malaria, men hurtigtesten har den fordelen at man kan få et raskt svar på om en dårlig pasient har malaria (under 15 minutter), og man er ikke avhengig av å ha en erfaren mikroskopør til stede. Testen er relativt kostbar, og som hovedregel bør slike pasienter henvises til vakthavende lege ved medisinsk avdeling som vurderer pasienten og rekvirerer de undersøkelser som anses nødvendig. Unntaksvis kan undersøkelsen rekvireres av primærleger, men kun etter avtale med infeksjonslege eller vakthavende på medisinsk avdeling på SiV.   

Bakgrunn

NOW ICT er en kvalitativ immunologisk hurtigtest for påvisning av sirkulerende malaria-antigen i blod. Testen inneholder to typer monoklonalt antistoff, ett som er spesifikt mot plasmodium falciparum og et annet som er rettet mot alle de fire ulike species av plasmodier. Det er viktig å merke seg at testen kan være positiv i opptil fire uker etter gjennomgått behandling for malaria, og den kan derfor ikke brukes til å påvise residiv hos pasienter som nylig har fått behandling for malaria. 

Tolking

Svaret utgis som negativt eller positivt.

Testen har meget høy sensitivitet for malaria falciparum (nær 100%), men litt lavere for de andre, mindre alvorlige malariaformene. Spesifisiteten for malaria falciparum er ca. 96 %. Testen er således spesielt nyttig ved mistanke om falciparum-malaria.
Testen kan også være til hjelp ved plasmodium species-bestemmelse, i det den kan skille mellom plasmodum falciparum på den ene siden og de øvrige plasmodier på den andre siden. Dersom testen er positiv, lager laboratoriet automatisk tykk- og tynndråpe (hvis ukjent).

Publisert 23.03.2012 14:32 | Endret 03.06.2014 15:21

 Handler om