pH (b)

- blod

Prøvetaking
Anaerobt tatt heparinisert vene, kapillær- eller arterie-blod. Analyseres så raskt som mulig.
Arterielle blodgasser tas i hepariniserte sprøyter og er holdbare i romtemperatur i 30 minutter.
Kapillære blodgasser tas i hepariniserte kapillærrør og må analyseres innen 10 minutter.
Venøse blodgasser tas på hepariniserte vakumrør (må fylles helt) og analyseres innen 10 minutter.

Indikasjoner
Diagnostikk og kontroll av syre/base/forstyrrelser.  Inngår i syre/base-status.

Bakgrunn
Den alt overveiende del av organismens H+-ioner finns bundet i intra- og ekstracellulære buffersystemer. I arterielt plasma er pH normalt 7,40, svarende til en H+-ionekonsentrasjon på bare ca. 40 nmol/L, og reguleres normalt innenfor relativt snevre grenser. Verdier over 7,80 og under 6,80 er i allminnelighet ikke forenlig med livets beståen. 

Referanseområde
7,36 – 7,44

Tolkning
Se laboratoriemedisinsk veiledning om Syre/base-balansen.

Publisert 19.06.2012 15:16 | Endret 01.06.2017 12:38

 Handler om